Việt Nam trong năm 2020 thu về tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) từ kinh doanh quảng cáo trực tuyến trên Google, YouTube và Facebook là 519 tỷ đồng và thuế thu nhập kinh doanh là 624 tỷ đồng.

https://tego.jweb.vn/viet-nam-thu-thue-google-youtube-va-facebook-dat-495-trieu-usd-nam-2020.html